Opis

Pla­sti Dip Meta­li­zer

Pla­sti Dip Meta­li­zer je nare­jen z name­nom, da že tako izvr­stne Pla­sti Dip domače reši­tve še izboljša.
Meta­li­zer je pre­prost za upo­rabo in daje vsa­kemu Pla­sti Dip mat pred­metu meta­lik in uni­ka­ten videz.

Meta­li­zer je potrebno upo­ra­bljati samo na pred­me­tih, ki so pre­vle­čeni s Pla­sti Dip.