Opis

Pla­sti Dip Glos­si­fier razpršilo

Pla­sti Dip Glos­si­fier je nare­jen z name­nom, da že tako izvr­stne Pla­sti Dip domače reši­tve še izboljša.
Glos­si­fier je pre­prost za upo­rabo in daje vsa­kemu Pla­sti Dip mat pred­metu sijoč in uni­ka­ten videz.

Glos­si­fier je potrebno upo­ra­bljati samo na pred­me­tih, ki so pre­vle­čeni s Pla­sti Dip.