Opis

Glos­si­fier je pre­prost za upo­rabo in daje vsa­kemu Pla­sti Dip mat / Full Dip mat  pred­metu sijoč satinast in uni­ka­ten videz.

Glos­si­fier je potrebno upo­ra­bljati samo na pred­me­tih, ki so pre­vle­čeni s Full Dip ali Pla­sti Dip.