Opis izdelka

Filter za pline in hlape, za vse MEDEOP polmaske.
Stopnja zaščite: A1 – zaščita pred organskimi hlapi z vreliščem nad 65°C (običajne barve, topila, Toulen…), B1 – anorganskimi hlapi in spojinami (klor, vodikov klorid…) in E1 – kislimi hlapi ter plini (žveplov dioksid), K1 – amonijakom ter derivati
Komplet vsebuje dva filtra.